Niestety w tej chwili nie ma żadnych produktów w sprzedaży.

Karnet FESTIVAL PASS OPEN, upoważniający do wejścia na dowolną ilość seansów w ramach Festiwalu, jest dostępny w cenie 400,00 złotych.

Przy płatności za pomocą portfela Masterpass karnet FESTIVAL PASS OPEN jest dostępny w cenie 320,00 złotych (obowiązuje zniżka w wysokości 20% od ceny regularnej).

Karnet FESTIVAL PASS 15, upoważniający do wejścia na 15 wybranych seansów w ramach Festiwalu, jest dostępny w cenie 275,00 złotych.

Przy płatności za pomocą portfela Masterpass karnet FESTIVAL PASS 15 jest dostępny w cenie 220,00 złotych (obowiązuje zniżka w wysokości 20% od ceny regularnej).

Cena pojedynczego biletu to 25zł. Więcej informacji w zakładce CENNIK.

Sprzedaż karnetów trwa do 5 maja lub do wyczerpania puli.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja OFF CAMERA z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Karmelicka 55/7, 31-128 Kraków, wpisana do Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000428063, NIP 677–237–04–09, REGON 122633050. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi kupna karnetów na nasz festiwal oraz realizacji płatności, wykonania obowiązków podatkowych i księgowo – rachunkowych, do celów związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Fundacji Off Camera znajdują się na stronie www.offcamera.pl w zakładce RODO.

Zapoznaj się z regulaminem sprzedaży karnetów