1456 Genesis 26 kwietnia 2019 12:45:00 kup bilet
1383 Zwierzęta Ameryki 26 kwietnia 2019 12:45:00 kup bilet
1381 Joel 26 kwietnia 2019 13:30:00 kup bilet
1453 Bliscy wrogowie 26 kwietnia 2019 15:00:00 kup bilet
1558 Wilkołak 26 kwietnia 2019 15:15:00 kup bilet
1384 Fourteen 26 kwietnia 2019 15:15:00 kup bilet
1457 Krew Boga 26 kwietnia 2019 15:15:00 kup bilet
1382 Papi Chulo 26 kwietnia 2019 16:00:00 kup bilet
1458 Romantic Comedy 26 kwietnia 2019 17:30:00 kup bilet
1385 State Like Sleep 26 kwietnia 2019 17:45:00 kup bilet
1454 Fuga 26 kwietnia 2019 17:45:00 kup bilet
1559 A Faithful Man 26 kwietnia 2019 18:00:00 kup bilet
1387 Niebieskie Chachary 26 kwietnia 2019 18:30:00 kup bilet
1459 Podróż do pokoju matki 26 kwietnia 2019 20:00:00 kup bilet
1386 Starfish 26 kwietnia 2019 20:15:00 kup bilet
1455 The Most Beautiful Couple 26 kwietnia 2019 20:30:00 kup bilet
1560 Pause 26 kwietnia 2019 20:45:00 kup bilet
1528 Jinn 26 kwietnia 2019 21:00:00 kup bilet
1388 Jej praca 26 kwietnia 2019 21:15:00 kup bilet
1561 The Sharks 27 kwietnia 2019 12:00:00 kup bilet
1460 Królowa strachu 27 kwietnia 2019 12:15:00 kup bilet
1464 Via Carpatia 27 kwietnia 2019 12:45:00 kup bilet
1562 Sons of Denmark 27 kwietnia 2019 14:30:00 kup bilet
1461 Słodki koniec dnia 27 kwietnia 2019 15:00:00 kup bilet
1465 Tell It to the Bees 27 kwietnia 2019 15:15:00 kup bilet
1563 Consequences 27 kwietnia 2019 17:15:00 kup bilet
1466 Sir 27 kwietnia 2019 17:30:00 kup bilet
1462 Zabawa zabawa 27 kwietnia 2019 17:45:00 kup bilet
1467 Monument 27 kwietnia 2019 20:00:00 kup bilet
1564 Gloria Bell 27 kwietnia 2019 20:15:00 kup bilet
1463 Córka trenera 27 kwietnia 2019 20:30:00 kup bilet
1532 Thunder Road 27 kwietnia 2019 21:00:00 kup bilet
1529 Pet Names 27 kwietnia 2019 21:00:00 kup bilet
1531 Tehran: City of Love 27 kwietnia 2019 21:00:00 kup bilet
1530 This Teacher 27 kwietnia 2019 21:00:00 kup bilet
1565 Kobieta idzie na wojnę 28 kwietnia 2019 12:00:00 kup bilet
1468 Juliusz 28 kwietnia 2019 12:15:00 kup bilet
1389 Jinn 28 kwietnia 2019 12:45:00 kup bilet
1472 Fuga 28 kwietnia 2019 12:45:00 kup bilet
1393 Family 28 kwietnia 2019 13:30:00 kup bilet
1566 Midnight Runner 28 kwietnia 2019 14:30:00 kup bilet
1469 Zabawa zabawa 28 kwietnia 2019 15:00:00 kup bilet
1473 Firecrackers 28 kwietnia 2019 15:15:00 kup bilet
1390 Zwierzęta Ameryki 28 kwietnia 2019 15:15:00 kup bilet
1394 Banana Split 28 kwietnia 2019 16:00:00 kup bilet
1567 Destroyer 28 kwietnia 2019 17:15:00 kup bilet
1474 Podróż do pokoju matki 28 kwietnia 2019 17:30:00 kup bilet
1391 Harpoon 28 kwietnia 2019 17:45:00 kup bilet
1470 Krew Boga 28 kwietnia 2019 17:45:00 kup bilet
1395 Jej praca 28 kwietnia 2019 18:30:00 kup bilet
1475 Słodki koniec dnia 28 kwietnia 2019 20:00:00 kup bilet
1392 Nóź + serce 28 kwietnia 2019 20:15:00 kup bilet
1568 Queen of Hearts 28 kwietnia 2019 20:15:00 kup bilet
1471 Okna, okna 28 kwietnia 2019 20:30:00 kup bilet
1533 Camorra 28 kwietnia 2019 21:00:00 kup bilet
1534 Posłuch 28 kwietnia 2019 21:00:00 kup bilet
1535 Helmet Heads 28 kwietnia 2019 21:00:00 kup bilet
1396 Papi Chulo 28 kwietnia 2019 21:15:00 kup bilet
1476 The Innocent 29 kwietnia 2019 12:15:00 kup bilet
1480 Sir 29 kwietnia 2019 12:45:00 kup bilet
1397 Starfish 29 kwietnia 2019 12:45:00 kup bilet
1569 Sons of Denmark 29 kwietnia 2019 13:00:00 kup bilet
1401 Tehran: City of Love 29 kwietnia 2019 13:30:00 kup bilet
1477 Pearl 29 kwietnia 2019 15:00:00 kup bilet
1570 Consequences 29 kwietnia 2019 15:15:00 kup bilet
1398 Rafiki 29 kwietnia 2019 15:15:00 kup bilet
1481 The Fireflies Are Gone 29 kwietnia 2019 15:15:00 kup bilet
1402 All About Nina 29 kwietnia 2019 16:00:00 kup bilet
1482 Genesis 29 kwietnia 2019 17:30:00 kup bilet
1399 Jellyfish 29 kwietnia 2019 17:45:00 kup bilet
1478 Ciemno, prawie noc 29 kwietnia 2019 17:45:00 kup bilet
1571 Extra Ordinary 29 kwietnia 2019 18:00:00 kup bilet
1403 Pet Names 29 kwietnia 2019 18:30:00 kup bilet
1400 Splinters 29 kwietnia 2019 20:15:00 kup bilet
1479 Juliusz 29 kwietnia 2019 20:30:00 kup bilet
1572 The Sharks 29 kwietnia 2019 20:45:00 kup bilet
1538 Thunder Road 29 kwietnia 2019 21:00:00 kup bilet
1537 Romantic Comedy 29 kwietnia 2019 21:00:00 kup bilet
1536 Fourteen 29 kwietnia 2019 21:00:00 kup bilet
1404 Float Like a Butterfly 29 kwietnia 2019 21:15:00 kup bilet
1483 Neon Heart 30 kwietnia 2019 12:15:00 kup bilet
1487 Podróż do pokoju matki 30 kwietnia 2019 12:45:00 kup bilet
1405 Zanurzenie 30 kwietnia 2019 12:45:00 kup bilet
1573 Extra Ordinary 30 kwietnia 2019 13:00:00 kup bilet
1409 Posłuch 30 kwietnia 2019 13:30:00 kup bilet
1484 Monument 30 kwietnia 2019 15:00:00 kup bilet
1406 Relaxer 30 kwietnia 2019 15:15:00 kup bilet
1574 Diamantino 30 kwietnia 2019 15:15:00 kup bilet
1488 Okna, okna 30 kwietnia 2019 15:15:00 kup bilet
1410 Helmet Heads 30 kwietnia 2019 16:00:00 kup bilet
1489 Tell It to the Bees 30 kwietnia 2019 17:30:00 kup bilet
1407 Giant Little Ones 30 kwietnia 2019 17:45:00 kup bilet
1575 Monsters and Men 30 kwietnia 2019 18:00:00 kup bilet
1411 Banana Split 30 kwietnia 2019 18:30:00 kup bilet
1408 Old Boys 30 kwietnia 2019 20:15:00 kup bilet
1486 Via Carpatia 30 kwietnia 2019 20:30:00 kup bilet
1576 Phoenix 30 kwietnia 2019 20:45:00 kup bilet
1539 Pet Names 30 kwietnia 2019 21:00:00 kup bilet
1540 Julia Blue 30 kwietnia 2019 21:00:00 kup bilet
1541 State Like Sleep 30 kwietnia 2019 21:00:00 kup bilet
1412 Viper Club 30 kwietnia 2019 21:15:00 kup bilet
1606 Zwiedzanie Alvernia Planet z pokazem filmu Królowa strachu - wyjazd o godz. 12:00 1 maja 2019 12:00:00 kup bilet
1490 Słodki koniec dnia 1 maja 2019 12:15:00 kup bilet
1413 This Teacher 1 maja 2019 12:45:00 kup bilet
1494 Zabawa zabawa 1 maja 2019 12:45:00 kup bilet
1577 Wilkołak 1 maja 2019 13:00:00 kup bilet
1417 Thunder Road 1 maja 2019 13:30:00 kup bilet
1491 Krew Boga 1 maja 2019 15:00:00 kup bilet
1578 Queen of Hearts 1 maja 2019 15:15:00 kup bilet
1414 Jellyfish 1 maja 2019 15:15:00 kup bilet
1495 Metal Heart 1 maja 2019 15:15:00 kup bilet
1418 Bangla 1 maja 2019 16:00:00 kup bilet
1496 Firecrackers 1 maja 2019 17:30:00 kup bilet
1415 Nóź + serce 1 maja 2019 17:45:00 kup bilet
1492 Pearl 1 maja 2019 17:45:00 kup bilet
1579 The Sharks 1 maja 2019 18:00:00 kup bilet
1419 Family 1 maja 2019 18:30:00 kup bilet
1416 Rafiki 1 maja 2019 20:15:00 kup bilet
1493 The Innocent 1 maja 2019 20:30:00 kup bilet
1580 Midnight Runner 1 maja 2019 20:45:00 kup bilet
1543 Miriam Lies 1 maja 2019 21:00:00 kup bilet
1545 Tyrel 1 maja 2019 21:00:00 kup bilet
1544 Helmet Heads 1 maja 2019 21:00:00 kup bilet
1542 Czasówka. Próba charakteru 1 maja 2019 21:00:00 kup bilet
1420 Harpoon 1 maja 2019 21:15:00 kup bilet
1497 Belmonte 2 maja 2019 12:15:00 kup bilet
1421 Giant Little Ones 2 maja 2019 12:45:00 kup bilet
1581 Midnight Runner 2 maja 2019 13:00:00 kup bilet
1425 Papi Chulo 2 maja 2019 13:30:00 kup bilet
1498 Domestique 2 maja 2019 15:00:00 kup bilet
1582 Monsters and Men 2 maja 2019 15:15:00 kup bilet
1422 Splinters 2 maja 2019 15:15:00 kup bilet
1501 Neon Heart 2 maja 2019 15:15:00 kup bilet
1426 Out of Blue 2 maja 2019 16:00:00 kup bilet
1502 Can You Ever Forgive Me? 2 maja 2019 17:30:00 kup bilet
1423 Starfish 2 maja 2019 17:45:00 kup bilet
1499 Monument 2 maja 2019 17:45:00 kup bilet
1583 Sons of Denmark 2 maja 2019 18:00:00 kup bilet
1427 Alfa, prawo do zabijania 2 maja 2019 18:30:00 kup bilet
1503 Wiatr 2 maja 2019 20:00:00 kup bilet
1424 Zwierzęta Ameryki 2 maja 2019 20:15:00 kup bilet
1500 Fuga 2 maja 2019 20:30:00 kup bilet
1584 Wilkołak 2 maja 2019 20:45:00 kup bilet
1546 Romantic Comedy 2 maja 2019 21:00:00 kup bilet
1547 State Like Sleep 2 maja 2019 21:00:00 kup bilet
1428 A Faithful Man 2 maja 2019 21:15:00 kup bilet
1504 Diamantino 3 maja 2019 12:15:00 kup bilet
1429 Jellyfish 3 maja 2019 12:45:00 kup bilet
1557 Pause 3 maja 2019 13:00:00 kup bilet
1433 Float Like a Butterfly 3 maja 2019 13:30:00 kup bilet
1505 Bliscy wrogowie 3 maja 2019 15:00:00 kup bilet
1430 Old Boys 3 maja 2019 15:15:00 kup bilet
1508 Camorra 3 maja 2019 15:15:00 kup bilet
1556 Extra Ordinary 3 maja 2019 15:15:00 kup bilet
1434 Viper Club 3 maja 2019 16:00:00 kup bilet
1510 Metal Heart 3 maja 2019 17:30:00 kup bilet
1554 Queen of Hearts 3 maja 2019 17:45:00 kup bilet
1431 Relaxer 3 maja 2019 17:45:00 kup bilet
1506 Okna, okna 3 maja 2019 17:45:00 kup bilet
1435 All About Nina 3 maja 2019 18:30:00 kup bilet
1604 Pokaz specjalny - Ostatnia rodzina - Spotkanie z Andrzejem Sewerynem 3 maja 2019 19:00:00 kup bilet
1511 The Fireflies Are Gone 3 maja 2019 20:00:00 kup bilet
1432 Destroyer 3 maja 2019 20:15:00 kup bilet
1507 Ciemno, prawie noc 3 maja 2019 20:30:00 kup bilet
1555 Consequences 3 maja 2019 20:45:00 kup bilet
1548 Joel 3 maja 2019 21:00:00 kup bilet
1550 Królowa strachu 3 maja 2019 21:00:00 kup bilet
1549 This Teacher 3 maja 2019 21:00:00 kup bilet
1551 Czasówka. Próba charakteru 3 maja 2019 21:00:00 kup bilet
1436 Zanurzenie 3 maja 2019 21:15:00 kup bilet
1585 Monsters and Men 4 maja 2019 12:00:00 kup bilet
1512 Córka trenera 4 maja 2019 12:15:00 kup bilet
1516 Rafiki 4 maja 2019 12:45:00 kup bilet
1437 Kobieta idzie na wojnę 4 maja 2019 12:45:00 kup bilet
1441 Niebieskie Chachary 4 maja 2019 13:30:00 kup bilet
1586 Phoenix 4 maja 2019 14:30:00 kup bilet
1438 Little Secret 4 maja 2019 15:00:00 kup bilet
1513 Via Carpatia 4 maja 2019 15:00:00 kup bilet
1442 Belmonte 4 maja 2019 16:00:00 kup bilet
1587 Diamantino 4 maja 2019 17:15:00 kup bilet
1518 The Fireflies Are Gone 4 maja 2019 17:30:00 kup bilet
1439 Zwierzęta Ameryki 4 maja 2019 17:45:00 kup bilet
1514 Tehran: City of Love 4 maja 2019 17:45:00 kup bilet
1443 Tyrel 4 maja 2019 18:30:00 kup bilet
1519 Genesis 4 maja 2019 20:00:00 kup bilet
1588 Wiatr 4 maja 2019 20:15:00 kup bilet
1440 Harpoon 4 maja 2019 20:15:00 kup bilet
1515 Neon Heart 4 maja 2019 20:30:00 kup bilet
1552 Camorra 4 maja 2019 21:00:00 kup bilet
1444 Relaxer 4 maja 2019 21:15:00 kup bilet
1589 Gloria Bell 5 maja 2019 12:00:00 kup bilet
1520 Banana Split 5 maja 2019 12:15:00 kup bilet
1445 Miriam Lies 5 maja 2019 12:45:00 kup bilet
1524 Metal Heart 5 maja 2019 12:45:00 kup bilet
1449 Bangla 5 maja 2019 13:30:00 kup bilet
1590 Pause 5 maja 2019 14:30:00 kup bilet
1521 Czasówka. Próba charakteru 5 maja 2019 15:00:00 kup bilet
1525 The Most Beautiful Couple 5 maja 2019 15:15:00 kup bilet
1446 Julia Blue 5 maja 2019 15:15:00 kup bilet
1450 A Faithful Man 5 maja 2019 16:00:00 kup bilet
1591 Phoenix 5 maja 2019 17:15:00 kup bilet
1602 Bliscy wrogowie 5 maja 2019 17:30:00 kup bilet
1522 The Innocent 5 maja 2019 17:45:00 kup bilet
1447 Splinters 5 maja 2019 17:45:00 kup bilet
1451 Out of Blue 5 maja 2019 18:30:00 kup bilet
1527 Firecrackers 5 maja 2019 20:00:00 kup bilet
1448 Giant Little Ones 5 maja 2019 20:15:00 kup bilet
1523 Domestique 5 maja 2019 20:30:00 kup bilet
1452 Alfa, prawo do zabijania 5 maja 2019 21:15:00 kup bilet